برگزاری سمینار علمی_پژوهشی گیتار کلاسیک و فلامنکو

برگزاری سمینار علمی_پژوهشی گیتار کلاسیک و فلامنکو با حضور دکتر سیمون آیوازیان در خانه موزه دکتر معین و استاد امیر جاهد با همکاری آکادمی موسیقی سورن