سومین جشنواره سراسری موسیقی امیر جاهد تمدید شد

/
به منظور حفظ و ارتقای فن و هنر موسیقی جدی مبتنی بر مبانی تفکر، فره…