اولین جشنواره هنری آوای مهر(ویژه افراد دارای معلولیت)