صبح جمعه مورخ 8 مهر ماه 1401 در خانه موزه دکتر معین و استاد امیر جاهد

جلسه ای تحت عنوان رفع مشکلات و بهبود عملکرد آموزش جهت رفاه  حال هنرجویان عزیز برگزار گردید.