خرید بلیط اجراهای دومین جشنواره موسیقی امیرجاهد

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﻓﻦ و ﻫﻨﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﺪي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻔﮑﺮ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان، ﺿﺮورت ﮐﺸﻒ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﮐﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ، ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮزه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ و اﺳﺘﺎد اﻣﯿﺮﺟﺎﻫﺪ ﺑﺮ را ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ”ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﯽ اﻣﯿﺮﺟﺎﻫﺪ“اﺳﺎس وﻇﺎﯾﻒ و رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد، در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮏ ﻧﻮازي، دو ﻧﻮازي و اﺟﺮاي ﮔﺮوﻫﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد، ﮔﺮوه ﻫﺎ و اﻓﺮاد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ و ﮐﺴﺐ ﺟﻮاز ورود ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.

در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮏ ﻧﻮازي، دو ﻧﻮازي و اﺟﺮاي ﮔﺮوﻫﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد، ﮔﺮوه ﻫﺎ و اﻓﺮاد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ و ﮐﺴﺐ ﺟﻮاز ورود ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.

شما نیز می‌توانید با خرید اینترنتی بلیط اجراهای دومین جشنواره موسیقی امیر جاهد، در این رویداد فرهنگی حضور داشته باشید.

  • دوشنبه و سه‌شنبه (۲۷ و ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۸): اجرای تک‌نوازی، دونوازی و گروه‌نوازی ایرانی (ویژه شرکت‌کنندگان تهران)
  • دوشنبه (۳ تیر ماه ۱۳۹۸): اجرای تک‌نوازی، دونوازی و گروه‌نوازی غیر ایرانی (ویژه شرکت‌کنندگان داخلی خانه موزه دکتر معین و استاد امیر جاهد)
  • سه‌شنبه (۴ تیر ماه ۱۳۹۸): اجرای تک‌نوازی، دونوازی و گروه‌نوازی ایرانی (ویژه شرکت‌کنندگان حومه تهران و شهرستان‌ها)
  • پنج‌شنبه (۶ تیر ماه ۱۳۹۸): اختتامیه و اعلام اسامی برگزیدگان نهایی جشنواره

 

 

سالن اجرا: ابتدای بزرگراه کردستان، تالار ایوان شمس

دومین «جشنواره موسیقی امیر جاهد» با همکاری اداره کل فرهنگی شهرداری تهران، شهرداری منطقه ۱۴، خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد، خانه موسیقی ایران و موسسه نوای شیدایی برگزار می شود.

  

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *