وداع با پیر تمبک ایران

یار همیشگی خانه موزه دکتر معین و استاد امیر جاهد، استاد محمد اسماعیلی متین به دیار باقی شتافت.روحش شاد و راهش پر رهرورد

25مرداد1402