<۲۹ اردیبهشت ماه روز جهانی موزه ها >

خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد به عنوان تنها مرکز تخصصی موسیقی،ادبیات وخوشنویسی با افتخار در جهت آموزش و پژوهش، کشف استعدادهای برتر هنری، نکوداشت زادروز هنرمندان ایران زمین و همچنین فعالیت های فاخر در حوزه ی فرهنگی_هنری و زنده نگهداشتن یاد و نام اولین دکترای ادبیات ایران یعنی دکتر محمد معین  و موسیقیدان و ناشر اولین سالنامه رسمی کشور یعنی استاد محمدعلی امیرجاهد گام برداشته و این روز را به تمامی هنرمندان و هنر دوستان تبریک عرض می نماید.

Instagram