مطالب توسط MoeenJahed

فراخوان برگزاری دومین آزمون تعیین سطح هنرجویان «خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد»

دومین آزمون تعیین سطح هنرجویان خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد توسط هیئت داوران متشکل از اساتید خانه موزه در روز جمعه مورخ هشتم شهریور ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۸ عصر برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد، از امتیازات شرکت هنرجویان در این آزمون می‌توان […]

آئین اختتامیه جشنواره موسیقی امیرجاهد برگزار شد

مراسم اختتامیه دومین جشنواره موسیقی امیرجاهد شب گذشته (۶ تیرماه) با معرفی هنرمندان و گروه های برگزیده در تالار ایوان شمس برگزار شد. به گزارش سایت خانه موسیقی، در ابتدای مراسم اختتامیه «دومین جشنواره موسیقی امیرجاهد»گروه موسیقی باربد (به سرپرستی بهراد آقا رفیعی) به اجرای برنامه پرداخت و سپس سهیل محمودی (مجری برنامه) پس از […]

نخستین روز اجراهای جشنواره موسیقی «امیرجاهد» برگزار شد

به گزارش سایت خانه موسیقی، در نخستین روز اجراهای جشنواره موسیقی امیرجاهد از ساعت ۱۵ شرکت کنندگان شهر تهران برای ساز های ایرانی نی، تمبک، سه تار، سنتور و آواز و دونوازی ایرانی به روی صحنه رفتند و مورد ارزیابی هیئت داوران این جشنواره قرار گرفتند. همچنین از ساعت ۲۱ گروه های «سایه ها»، «همدلان»، […]

خرید بلیط اجراهای دومین جشنواره موسیقی امیرجاهد

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﻓﻦ و ﻫﻨﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﺪي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻔﮑﺮ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان، ﺿﺮورت ﮐﺸﻒ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﮐﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ، ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮزه دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ و اﺳﺘﺎد اﻣﯿﺮﺟﺎﻫﺪ ﺑﺮ را ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ”ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﯽ اﻣﯿﺮﺟﺎﻫﺪ“اﺳﺎس […]

برنامه زمان‌بندی اجرای شرکت‌کنندگان دومین جشنواره موسیقی امیر جاهد

به گزارش روابط عمومی جشنواره موسیقی امیرجاهد، برنامه زمان‌بندی اجرای شرکت‌کنندگان دومین جشنواره موسیقی امیر جاهد به صورت زیر می‌باشد.     سالن اجرا: ابتدای بزرگراه کردستان، تالار ایوان شمس دومین «جشنواره موسیقی امیر جاهد» با همکاری اداره کل فرهنگی شهرداری تهران، شهرداری منطقه ۱۴، خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد، خانه موسیقی ایران و […]

چارت جشنواره موسیقی امیرجاهد (بخش موسیقی غیر ایرانی)

به گزارش روابط عمومی جشنواره موسیقی امیرجاهد، چارت شورای سیاست‌گذاری، هیئت‌اجرایی و هیئت داوران (در بخش موسیقی غیر ایرانی) دومین دوره این جشنواره به صورت زیر می‌باشد.     دومین «جشنواره موسیقی امیر جاهد» با همکاری اداره کل فرهنگی شهرداری تهران، شهرداری منطقه ۱۴، خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد، خانه موسیقی ایران و […]

چارت جشنواره موسیقی امیرجاهد (بخش موسیقی ایرانی)

به گزارش روابط عمومی جشنواره موسیقی امیرجاهد، چارت شورای سیاست‌گذاری، هیئت‌اجرایی و هیئت داوران (در بخش موسیقی ایرانی) دومین دوره این جشنواره به صورت زیر می‌باشد.   دومین «جشنواره موسیقی امیر جاهد» با همکاری اداره کل فرهنگی شهرداری تهران، شهرداری منطقه ۱۴، خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد، خانه موسیقی ایران و موسسه نوای […]

جشنواره موسیقی امیرجاهد: برگزاری جلسه هم‌اندیشی اساتید خانه موزه دکتر معین و امیرجاهد

به گزارش ستاد برگزاری جشنواره موسیقی امیرجاهد، جلسه هم‌اندیشی اساتید خانه موزه دکتر معین و امیرجاهد در خصوص جشنواره موسیقی امیرجاهد روز دوشنبه ۲۰ خرداد برگزار شد.     پیش‌تر برنامه زمان‌بندی اجرای شرکت‌کنندگان دومین دوره این جشنواره اعلام شده بود که به شرح ذیل می‌باشد. دوشنبه و سه‌شنبه (۲۷ و ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۸): […]