اولین جشنواره خوشنویسی آوای مهر(ویژه افراد دارای معلولیت)