آیین سرآغاز جشنواره هنری آوای مهر

اولین جشنواره موسیقی آوای مهر(ویژه افراد دارای معلولیت)