آخرین جلسه هم اندیشی کارکنان خانه موزه دکتر معین و استاد امیر جاهد

جهت هماهنگی برنامه های سال آتی و میزبانی از گردشگران در ایام نوروز