«گالری عکس اولین نکوداشت زادروز هنرمندان پیشکسوت موسیقی»