زمان: شهریور ماه ۱۳۹۶

مکان: خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد

«گالری عکس اولین نکوداشت زادروز هنرمندان پیشکسوت موسیقی»