جشن وصال

بزرگداشت حافظ

برگزاری ارکسترهای موسیقی (ایرانی،کلاسیک، پاپ، کوبه ای)

/
پس از فراخوان تشکیل ارکسترهای کلاسیک، پاپ، کلاسیک ایرانی و کوبه ای و …