«گالری عکس دومین نکوداشت زادروز هنرمندان پیشکسوت موسیقی»