«گالری عکس سومین نکوداشت زادروز هنرمندان پیشکسوت موسیقی»