عکاسی با سفره هفت سین در خانه موزه دکتر معین و استاد امیر جاهد به مناسبت عید نوروز