نمایشگاه گروهی مجموعه آثار تذهیب (شعاع نور)توسط هنرجویان خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد به سرپرستی آرمین رهبر

علاقه مندان می توانند 24 لغایت 27 تیر ماه 1402 همه روزه ساعت 10 الی 17 از این نمایشگاه بازدید نمایند.