وداع با زنده یا استاد پیمان گودرزی

یار همیشگی خانه موزه دکتر معین و استاد امیر جاهد

پیمان دیگر نیست، اما طنین ساز دلنشین همچنان در گوشمان، مهربانیش در قلب هایمان و وجودش در یاد ما جاودانه باقی خواهد ماند…خانه موزه دکتر معین و استاد امیر جاهد

04شهریور1402