زمان: خرداد بهمن ماه ۱۳۹۸

مکان: موزه هفت چنار

«گالری عکس چهارمین نکوداشت زادروز هنرمندان پیشکسوت موسیقی»