نکوداشت زادروز دکتر محمد معین و هنرمندان و پیشکسوتان موسیقی( به همراه جشن ثبت ملی)