مطالب توسط رئوف پروانه

ماسک اجباری شد

برای حفظ سلامتی هنرجویان، اساتید و پرسنل خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد، استفاده از ماسک، هنگام ورود به مجموعه الزامی است. لذا همکاران ما از ورود افراد بدون ماسک به مجموعه جلوگیری خواهند نمود.

اولین جلسه هم اندیشی خانه موزه دکتر معین و استاد امیر جاهد

اولین جلسه هم اندیشی اساتید خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد با حضور استاد حمیدرضا عاطفی (معاون خانه موسیقی ایران)، مهدی سبحانی (مدیر خانه موزه)، مهدی مساح بیدگلی (مدیر آموزش) و اساتید خانه موزه، امروز دوشنبه ۱۹خرداد برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی سیستم آموزشی مجموعه؛ برگزاری جشنواره های تخصصی، عملکرد اساتید، بررسی […]