اولین جشنواره ادبیات آوای مهر(ویژه افراد دارای معلولیت)