چهارمین نکوداشت زادروز هنرمندان پیشکسوت موسیقی به همراه جشن ثبت ملی