اختتامیه جشنواره سراسری موسیقی امیر جاهد در برج آزادی تهران برگزار شد

کلاس های فوق برنامه و رفع اشکال تئوری موسیقی و وزن خوانی کاربردی