اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان

زمان اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان نهایی سومین جشنواره سراسری موسیقی امیرجاهد اعلام شد.
روابط عمومی سومین جشنواره سراسری موسیقی امیرجاهد اعلام کرد: مراسم اختتامیه همراه با تقدیر از چند تن از اساتید پیشکسوت موسیقی ایران به صورت محدود (در زمان همه گیری کرونا) در روز پنجشنبه مورخ یازدهم آذر ماه از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ در خانه هنرمندان ایران، سالن استاد جلیل شهناز برگزار خواهد شد.
جهت شرکت در این مراسم داشتن کارت دعوت از خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد الزامی است.