پنجمین نکوداشت زادروز هنرمندان پیشکسوت موسیقی (موزه هفت چنار)