عکاسی با سفره هفت سین در خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد

خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد در طول ایام نوروز میزبان گردشگران داخلی و خارجی است.