وداع با زنده یاد استاد پیمان گودرزی

آیین رونمایی از کتاب(زندگی جنسی از نگاه روانشناختی)

نمایشگاه گروهی مجموعه آثار تذهیب (شعاع نور)

خانه موزه دکتر معین و استاد امیر جاهد در مقاطع کاردانی و کارشناسی موسیقی دانشجو می پذیرد

آموزش پیشرفته دوره های فوق ممتاز و استاد خوشنویسی

برنامه ترم تابستان تئوری موسیقی (نت خوانی و وزن خوانی کاربردی)_1402

نتایج آزمون خوشنویسی اردیبهشت ماه 1402