اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان

زمان اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان نهایی سومین جشنواره سراسری موسیقی امیرجاهد اعلام شد.
روابط عمومی سومین جشنواره سراسری موسیقی امیرجاهد اعلام کرد: مراسم اختتامیه همراه با تقدیر از چند تن از اساتید پیشکسوت موسیقی ایران به صورت محدود (در زمان همه گیری کرونا) در روز پنجشنبه مورخ یازدهم آذر ماه از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ در خانه هنرمندان ایران، سالن استاد جلیل شهناز برگزار خواهد شد.
جهت شرکت در این مراسم داشتن کارت دعوت از خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد الزامی است.

فراخوان چهارمین جشنواره سراسری موسیقی امیر جاهد(بخش دو نوازی و …)

فراخوان چهارمین جشنواره سراسری موسیقی امیر جاهد(بخش تک نوازی و آواز)

برگزیدگان دو نوازی واجرای گروهی جشنواره سراسری موسیقی امیر جاهد

اسامی برگزیدگان بخش تک نوازی سومین جشنواره سراسری موسیقی امیر جاهد

اسامی شرکت کنندگان سومین جشنواره سراسری موسیقی امیرجاهد

آزمون های خوشنویسی مرداد ماه ۱۳۹۹

اسامی پذیرفته شدگان بخش دو نوازی / اجرای گروهی / پژوهش در مورد موسیقی ،جشنواره سراسری موسیقی امیر جاهد.

اسامی پذیرفته شدگان بخش تک نوازی جشنواره سراسری موسیقی امیر جاهد.