نهم اردیبهشت یکصدو ششمین سال زادروز دکتر محمد معین گرامی باد.

اختتامیه جشنواره سراسری موسیقی امیر جاهد در برج آزادی تهران برگزار شد

کلاس های فوق برنامه و رفع اشکال تئوری موسیقی و وزن خوانی کاربردی