عکاسی شب یلدا در خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد

جلسه هم اندیشی اساتید خانه موزه دکتر معین و استاد امیر جاهد