جدول زمان بندی اجرای صحنه ای جشنواره سراسری موسیقی امیر جاهد

ششمین جشنواره سراسری موسیقی امیرجاهد

برگزاری سمینار علمی_پژوهشی گیتار کلاسیک و فلامنکو با حضور دکتر سیمون آیوازیان

کارگاه های تربیت مربی موسیقی کودک با حضور استاد نزهت امیری